Printed from ChabadChinaNews.com
ב"ה

השהיית טיסות אל על לבייג׳ין

Thursday, 30 January, 2020 - 2:38 am

 

חברת אל על מודיעה (חמישי, 30 בינואר, 09:00) על השהיית טיסותיה לבייג׳ין עד לתאריך 25 מרץ 2020 (כולל)

טיסה 096 מבייג׳ין לנתב״ג, היום, תשוב ארצה כמתוכנן

Comments on: השהיית טיסות אל על לבייג׳ין
There are no comments.